Polityka prywatności

1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
1.1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, otrzymaliśmy przy zamówieniu usługi newsletter, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizowania usługi wysyłania newslettera lub udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane w formularzu kontaktowym.
1.2. Administrator
MAX XAVIER S C NIP: 5892012445 z siedzibą Żukowo 83-330 ul. Gdyńska 51. jest Administratorem danych osobowych. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres maxxavier@wp.pl.
1.3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z obowiązkami wynikającymi z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), a także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator niniejszym informuje, o tym że:

1) Przedstawicielem Administratora jest: Sebastian Dettlaff, e-mail: sebastian@maxxavier.pl;
2) celem przetwarzania danych osobowych takich jak imię, adres poczty elektronicznej jest świadczenie usługi wysyłki newslettera oraz realizacja zapytań wysłanych prze formularz kontaktowy;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz b) RODO;
4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych przez Administratora (kategoria „Pracowników”), a także firma wykonująca wysyłkę newslettera w imieniu Administratora; StudioGO Łukasz Hodorowicz, ul. Kartuska 23a, 83-340 Sierakowice, NIP 589 188 30 95
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wysyłki newslettra lub udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane w formularzu kontaktowym.
7) Osoba przystępująca do listy newslettera lub wysyłają zapytanie po przez formularz kontaktowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
8) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa;
9) wniesienie sprzeciwu, żądanie usunięcia danych lub wstrzymania ich przetwarzania może uniemożliwić wykonanie zawartej Umowy i stanowić podstawę jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem świadczenia usługi wysyłki newslettera bądź udzieleniem odpowiedzi na zapytanie przesłane po przez formularz.
11) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu przepisów art. 22 i innych RODO
a) zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zbierania danych o preferencjach zakupowych, a w szczególności zainteresowaniu kategoriami produktów, częstotliwością i okresem dokonywanych zakupów
b) na podstawie uzyskanych danych Administrator będzie mógł przygotować określone oferty oraz kampanie reklamowe skierowane do poszczególnych osób.
c) dane uzyskane na podstawie profilowania będą szczególnie chronione przez dedykowanego przedstawiciela Administratora, który zostanie poinstruowany o zakazie dalszego przekazywania danych uzyskanych na podstawie profilowania
d) przygotowywanie ofert, o których mowa w lit. b) powyżej będzie się odbywało z zachowaniem pełnej anonimizacji danych i wyłącznie przez dedykowanego przedstawiciela Administratora
12) Administrator nie pozyskał i nie będzie pozyskiwał danych osobowych w inny sposób niż po przez formularze zawarte na stronie www.maxxavier.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress